Utbildning 2020

Från SFS Wiki

Version från den 29 augusti 2011 kl. 12.20 av Frida (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

'Utbildning 2020' bygger vidare på det tidigare arbetsprogrammet Utbildning 2010 (Education and Training 2010) samt Lissabonstrategin. Det uttalade målet i Lissabonstrategin är att bli den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen. Den nya ekonomiska strategin heter EU2020.

Utbildning 2020 spänner över hela utbildningssystemen i ett livslångt perspektiv. Det livslånga lärandet omfattar såväl det formella lärandet som det icke-formella eller informella lärandet. Det omfattar också alla nivåer: från förskoleverksamhet och skolverksamhet till högre utbildning, yrkesutbildning och lärande i vuxen ålder.


Utbildning 2020 innehåller fyra strategiska utbildningsmål:

-Att göra livslångt lärande och rörlighet till verklighet

-Att förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet

-Att främja lika möjligheter för alla, social sammanhållning och aktivt medborgarskap

-Att öka kreativiteten och innovationsförmågan, inklusive företagarandan, på alla utbildningsnivåer


[1] http://www.sweden.gov.se/sb/d/9746/a/19053

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda