Högskolans avskiljandenämnd

Från SFS Wiki

(Omdirigerad från Avskiljande)
Hoppa till: navigering, sök

Avskiljandenämnden för högskolan är en statlig myndighet som "prövar frågor om avskiljande av studenter från högskoleutbildning".[1] Nämnden består av fem personer och sammanträder endast vid behov. Nämndens ordförande är jurist och ska ha erfarenhet som domare. Nämnden regleras både genom högskolelagen och Förordning (1987:915) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. Nämndens beslut går att överklaga till förvaltningsdomstol.

Vem kan avskiljas?

En student kan avskiljas från sin högskoleutbildning om han eller hon:

Det måste dessutom finnas en påtaglig risk att han eller hon kan skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.[2]

Externa Länkar

Svensk författningssamling: Förordning (1987:915) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

Referenser

  1. http://www3.hsv.se/om_namnden/index.html
  2. 4 kap. 6§ Högskolelagen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda