Betyg

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.

Betyg mäter studenters resultat i en examination. De vanligaste betygssystemen inom högskolevärlden graderar betyg på skalan U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd). Inom vissa utbildningar används även MVG (mycket väl godkänd). ECTS-systemet föreskriver en sjugradig betygsskala mellan F och A. Även skalor som U, 3, 4, 5 används (tex på Chalmers). Det är inte ovanligt att ograderade betyg används (underkänd eller godkänd).

Eftersom beslutandet om betyg är ett ärende som rör enskild ska det enligt förvaltningslagen göras så fort som möjligt. Justitieombudsmannen har uttalat att en norm för rättningstid bör vara maximalt tre veckor.[1]

Se även

Referenser

  1. beslut den 18 juli 1991, dnr 3980-1990
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda