Dekan

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Dekan eller Dekanus är en benämning på den som är chef för en fakultet. Det är en akademisk ledarposition som ska inehas av den som är vetenskapligt eller konstnärligt kompetent. Dekanen är oftast chef för prefekterna vid fakultetens institutioner, och brukar vara direkt underställd lärosätets rektor. Det är vanligt att dekanen utses genom rådgivande val bland fakultetens lärare. Dekanus är ofta, men inte alltid, ordförande i en fakultetsnämnd eller fakultetsstyrelse.

Observera att det kan se mycket olika ut på olika lärosäten då fakulteter inte längre regleras i högskoleförordningen. Dekanens beslutsrätt ska regleras i lärosätets arbetsordning, och dekanen kan även få beslut delegerade till sig från rektor. Ofta fastslås sådan delegation i en delegationsordning.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda