Diploma supplement

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Regeringen har fastställt att varje examensbevis också ska följas av en examensbilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet (Högskoleförordningen 6 kap 10 §). Bilagan kallas Diploma Supplement och Högskoleverket anger vad den ska innehålla. Den ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda