European Qualifications Framework

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.

European Qualifications Framework (EQF) - den europeiska referensramen för kvalifikationer är en gemensam europeisk referensram som knyter samman olika länders kvalifikationssystem genom att fungera som ett översättningsverktyg som ska göra kvalifikationer från olika länder och system i Europa lättare att läsa och förstå. Referensramen har två huvudmål: att främja medborgarnas rörlighet mellan länder och att underlätta deras livslånga lärande.

Inom ramen för Bolognaprocessen har de europeiska utbildningsministrarna enats om att varje land bör utarbeta en referensram för examina och kvalifikationer (qualification framework) NQF.

Externa länkar

http://eqfinfo.se/

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda