European Quality Assurance Register

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

European Quality Assurance Register är en pan-europeisk organisation med säte i Bryssel som listar utvärderingsorganisationer som har ackrediterats i enlighet med European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Huvudmän för EQAR är organisationerna i E4-gruppen.

Syftet med EQAR är att skapa en transparenta och kvalitativa utvärderingeringar och ackrediteringar av högre utbildning. En utvärderingsorganisation måste utföra sina utvärderingar i enlighet med ESG för att bli inkluderade i EQAR. Meningen är att en utbildning som har ackrediterats av en utvärderingsorganisation i EQAR ska anses vara kvalitetssäkrad inom ramen för Bolognaprocessen.

Externa länkar

EQAR

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda