Eurostudent

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Eurostudent är ett europeiskt projektet som fokuserar på den högre utbildningens sociala dimension ur ett studentperspektiv. Eurostudent består av studentundersökningar i flera länder och utgår från ett gemensamt frågebatteri för att möjliggöra jämförelser. Projektet fokuserar på studenternas socioekonomiska bakgrund och på deras levnadsvillkor.

Eurostudent är sprunget ur Bolognaprocessens sociala dimension som syftar på allas möjlighet att delta i högre utbildning.

Den fjärde omgången av Eurostudent började i november 2008 och beräknas vara klart i oktober 2011. 25 europeiska länder bidrar aktivt till projektet. Högskoleverket representerar Sverige i projektet[1].


Källor

  1. http://www.eurostudent.eu/
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda