Examensbevis

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En student som uppfyller fordringarna för en examen enligt examensordningen ska på begäran få utfärdat ett examensbevis av högskolan (6 kap. 9 § högskoleförordningen). Examensbeviset ska innehålla namnet på examen samt alla kurser som har ingått. Till examensbeviset ska högskolan bifoga ett Diploma supplement (6 kap. 10 a § högskoleförordningen).

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda