Examensrätt

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.

Examensrätt är ett tillstånd för universitet, högskola eller enskild utbildningsanordnare att utfärda en viss examen. Denna rätt utfärdas av Högskoleverket för lärosäten som omfattas av högskoleförordningen.[1] För enskilda utbildningsanordnare beviljas examensrätt av regeringen. Om en utbildning inte håller tillräcklig kvalité kan högskoleverket (eller regeringen för enskilda utbildningsanordnare) dra in examensrätten.[2]

Nivå Vem kan få tillstånd? Vem beslutar?
Grundnivå, yrkesexamina Alla universitet och högskolor Högskoleverket
Grundnivå, generella examina Alla universitet och högskolor Högskolan själv
Avancerad nivå, generella examina Universitet och högskolor med examensrätt i samma område på forskarnivå Högskolan själv
Forskarnivå Alla universitet och högskolor Universitet: Bestämmer själva
Högskolor: Högskoleverket[3]

Referenser

  1. https://www.studera.nu/studera/703.html
  2. http://hsv.se/kvalitet/examenstillstand/ansokanomexamenstillstand/omprovningavexamenstillstand.4.36266b751222c4f2ab67ffe1225.html
  3. 1 kap. 10a-15 §§ HL, 6 kap. 5a-f §§ HF
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda