Föräldraförsäkringen

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Föräldraförsäkringen innebär att föräldrar får ett ekonomiskt stöd när de vårdar barn. Föräldrar har rätt till föräldrapenning när ett barn föds eller adopteras. Mamman kan ta ut föräldrapenning från och med 60 dagar före barnets beräknade födelse.

Hel föräldrapenning kan i regel inte betalas ut om du deltar i bundna heltidsstudier. I likhet med andra föräldrar ska den studerande föräldern ha hand om sitt barn för att ha en egen rätt till föräldrapenning. Har du rätt till föräldrapenning betalas den vanligtvis ut enligt den sjukpenninggrundande inkomst, SGI som du hade innan du började studera. Om studierna är förlagda så att föräldern ändå kan anses uppfylla vårdnadskravet kan föräldrapenning betalas ut.[1]

Till skillnad från sjukförsäkringen finns det en grundersättning i föräldraförsäkringen på 180 kronor per dag.

Referenser

  1. http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/om_du_studerar
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda