Fullmäktige

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Ett fullmäktige är ofta en organisations högsta beslutande organ. Det består av ett i förväg stadgat antal medlemmar som väljs enligt den princip stadgan anger. Ofta används listval, men även direkta personval kan användas. Ibland fördelas platserna på undergrupper inom organisationen, tillexempel sektioner eller underföreningar, så att de olika undergrupperna har ett fastslaget antal platser, och inom varje grupp arrangeras då val eller tillsättning genom gruppens styrelse.

Fullmäktige väljer normalt organisationens styrelse och andra organ.

Fullmäktige är ett bra exempel på en representativ demokratiprocess. Man kan jämföra fullmäktige med Sveriges Riksdag. Fullmäktigeformen passar bäst då det är väldigt många röstberättigade i en och samma organisation. Ett fullmäktige sammanträder relativt sällan, ofta 4-12 gånger per år, och kan då hålla sig lite mer uppdaterade och besluta mer kortsiktigt än till exempel ett årsmöte eller kongress.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda