Arbetslöshetsförsäkringen

Från SFS Wiki

(Omdirigerad från Grundvillkor)
Hoppa till: navigering, sök

Arbetslöshetsförsäkringen syftar till att skapa en ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, genom att kompensera den arbetslösa för en del av dennes inkomstbortfall. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar, en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringen administreras av arbetslöshetskassor, 30 stycken olika indelade efter yrkesområde.

Innehåll

Grundförsäkringen

För att kvalificera sig för arbetslöshetsförsäkringen krävs att grundvillkoret och arbetsvillkoret är uppfyllt. De flesta studerande har svårt att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen då de har svårt att uppfylla arbetsvillkoret.[1]

Grundförsäkringen, är en del av arbetslöshetsförsäkringen och betalas ut till den som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa, yngre än 20 år eller är medlem i en a-­kassa men inte uppfyller medlemsvillkoret i a-­kassan. Grundvillkoret och arbetsvillkoret måste också vara uppfyllt. Grundbeloppet är 320 kronor 5 dagar per vecka.

Fram till 2007 kunde studerande kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen genom studerandevillkoret.

Inkomstbortfallsförsäkring

För att kvalificera till arbetslöshetsförsäkringens frivilliga inkomstbortfallsförsäkring krävs att grundvillkoret och arbetsvillkoret samt medlemsvillkoret uppfylls. Även den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen betalas ut maximalt fem dagar per vecka och ersättningens storlek de 200 första dagarna räknas ut enligt följande:

Efter 200 dagar beräknas storleken enligt ovan fast med 70% av personens snittinkomst per dag som grund. Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen betalas ut under maximalt 300 dagar.

Grundvillkoret

Grundvillkoret består av följande krav:

Arbetsvillkoret

Arbetsvillkoret innebär att personen under en 12-månadersperiod innan arbetslösheten måste ha:

Medlemsvillkoret

Medlemsvillkoret innebär att personen måste ha varit medlem i minst 12 månader. Det är möjligt att söka inträde i en a-­kassa även fast du inte arbetar vid denna tidpunkt. Det krävs att personen tidigare har arbetat inom a-­kassans verksamhetsområde.[2]

Överhoppningsbar tid

Om arbetsvillkoret är uppfyllt när studierna påbörjas, går det i vissa fall att tillämpa överhoppningsbartid, vilket betyder att studietiden inte räknas i bedömningen om personen har uppfyllt arbetsvillkoret.

Den överhoppningsbara tiden är max 5 år men den är endast tillämpbar i de fall då den studerande är över 25 år vid avbrottet/examen eller arbetat 5 månader sammanhängande innan påbörjade studier. Den studerande som har uppfyllt arbetsvillkoret innan påbörjade studier kan tillämpa överhoppningsbar tid och därav skydda sin ställning i försäkringen under studietiden. För studerande som uppfyller arbetsvillkoret betalas inte arbetslöshetsförsäkringen]ut vid studieuppehåll eller sommaruppehåll, utan endast vid avslutade eller avbrutna studier. [3]

I och med prop. 2006/07:15 Arbetslöshetsförsäkring för arbete förkortades den överhoppningsbara tiden från 7 till 5 år, regeln trädde i kraft den 1 januari 2007.86 Reformen motiverades med att en inkomstrelaterad ersättning inte ska lämnas på arbete som efterföljs av alltför många års frånvaro från arbetsmarknaden.

Kvalificering som student

SFS rapport Studerande och socialförsäkringen sammanfattar sitiationen för studenter: Dessa regler innebär att den studerande vanligen inte är kvalificerad till arbetslöshetsförsäkringen. Detta då studerande har svårt att uppfylla arbetsvillkoret. Studerande som arbetar mycket vid sidan av sina studier kan i vissa fall uppfylla arbetsvillkoret (sid 65).

A-kassa under sommaruppehållet

Studenter har inte möjlighet att få arbetslöshetsersättning under sommarloven, för att:

Studenter som blir arbetslösa under sommaren och behöver en försörjning får därför söka ekonomiskt bistånd. Det är cirka 5 % av studenterna som sökt ekonomiskt bistånd. [4] Det är cirka 2 % av studenterna som sökt sommarkurser för att klara försörjningen [5]

A-kassa efter studierna

En del studenter har rätt till arbetslöshetsersättning efter studierna, dessa är:

Resterande studenter har inte möjlighet att få arbetslöshetsersättning. Studenter som är under är under 25 år har möjlighet att få aktivitetsstöd genom jobbgarantin för unga

Externa länkar

Referenser

  1. http://www.csn.se/polopoly_fs/1.5289!Studerandes%20ekonomiska%20och%20sociala%20situation%202009.pdf
  2. http://www.samorg.org/so/filer.aspx?typ=dokument&id=-16343338318007
  3. http://www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/72565
  4. http://www.sfs.se/sv/node/830
  5. http://www.csn.se/polopoly_fs/1.5289!Studerandes%20ekonomiska%20och%20sociala%20situation%202009.pdf
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda