Hälsovetenskapliga studentkåren i Göteborg

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Hälsovetenskapliga Studentkåren i Göteborg var en studentkår vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. HVS bildades 1997 genom en sammanslagning av flera då tidigare fristående studentsammanslutningar vid Göteborgs universitet. Detta var också det år då vårdhögskolorna införlivades i det statliga högskoleväsendet. Tidigare hade dessa skolor landstingen som huvudmän. De tidigare studentsammanslutningarna bildade sektioner i den nya studentkåren. HVS var en liten kår med ca 2000 medlemmar. HVS historia är kort och bestod fram till 1 juli 2010 då den gick samman med Medicinska föreningen i Göteborg (MFG), och Odontologiska Föreningen i Göteborg (OF), och bildade Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS).

Medlemskap i SFS

HVS var tidigt i sin historia medlem i SFS, men gjorde ett försök att begära utträde 2005. HVS misslyckades då att begära utträde enligt stadga, och hade meddelat detta för sent till SFS. Detta hade SFS haft överseende med, och behandlade ansökan om utträde ändå. Då HVS inte hade brutet verksamhetsår så byttes styrelse och presidium efter nyår, och åsikterna om medlemskap i SFS började svänga. Den representant från HVS som under SFSFUM gick upp i talarstolen uppmanade helt enkelt fullmäktige att inte bevilja utträdet, och hänvisade till att förfarandet inte gått rätt till enligt stadga. Fullmäktige lyssnade, och beviljade inte HVS utträde.

Efter denna händelse dröjde det ända till 2010 innan HVS begärde utträde igen, då helt enligt stadga. HVS var tydliga med att det inte var en misstyckandeförklaring mot SFS, utan utträdet berodde på att HVS's organisationsnummer skulle komma att upphöra och varken OF eller MFG var medlemmar i SFS. HVS ansåg med det att man ville vara tydliga mot organisationen gällande sitt medlemskap och göra rätt för sig denna gången. Den nya kåren SAKS beviljades 2011 inträde i SFS.

Se även

Hälsovetenskapliga Studentkåren i Göteborg
Grundad 1997 genom sammanslagning
Upplöst 2010 genom sammanslagning
Ersatt av Sahlgrenska akademins Studentkår
Lärosäte Göteborgs universitet
SFS
Medlem Nej, studentkåren är upplöst
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda