Högskoleverket

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Högskoleverket (HSV) var en myndighet i Sverige för frågor som rör universitet och högskolor. Stora delar av högskoleverket ligger sedan 1 januari 2013 på Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och övriga delar på Universitets- och högskolerådet (UHR), och myndigheten har därmed upphört.

Högskoleverket leddes av universitetskanslern. Högskoleverket var en enrådighetsmyndighet med ett insynsråd. Insynsrådet fungerade som en rådgivande grupp till myndighetschefen och gjorde det också möjligt för regeringen och enskilda medborgare att få insyn i myndighetens verksamhet. SFS hade studentrepresentanter i HSVs insynsråd.

Uppgifter

Högskoleverkets uppgifter var enligt dess hemsida att[1]:

Högskoleverket var ansvarig granskare av kvalitetsutvärderingssystemet, och är den enda svenska medlemmen i ENQA.

Referenser

  1. http://www.hsv.se/omhogskoleverket/vadgorhogskoleverket.4.539a949110f3d5914ec800056943.html
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda