Högskoleverkets föreskrifter

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Högskoleverket har fått befogenhet från regeringen att utfärda föreskrifter på en rad områden. Föreskrifterna kompletterar och förtydligar de bestämmelser som finns i högskolelagen och högskoleförordningen. De gällande föreskrifterna och allmänna råden finns i Högskoleverkets författningssamling (HSVFS).

Externa länkar

Register över HSVFS

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda