Helårsstudenter

Från SFS Wiki

(Omdirigerad från Helårsstudent)
Hoppa till: navigering, sök

Helårsstudenter (HST eller HÅS), är ett begrepp inom högskolevärlden som tillkommit på grund av finansieringsmetoden och är ett mått på den tilldelade utbildningskapaciteten vid ett lärosäte. Eftersom olika studenter läser olika mycket och med olika studietakt räknas alla kursregistreringar samman och fördelas på de 60 hp som ett års heltidsstudier av en student motsvarar. Då får man en jämförelsesiffra som anger hur många som läst vid lärosätet om samtliga studenter läst på heltid.

Tätt sammankopplat med begreppet helårsstudenter är helårsprestationer (HPR), vilket är ett motsvarande mått på mängden avklarade högskolepoäng.

Se även

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda