Hjälp:Referenshantering

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

För att uppnå hög kvalitet på artiklarna på SFS wiki ska de artiklar som läggs upp kvalitetssäkras genom referenser eller källor. Det är precis lika viktigt att den här informationen har källhänvisningar som att en akademisk rapport har det. Här presenteras Wikirådets syn på hur vi hanterar referenser på SFS Wiki.

Referenssystem

Det finns många olika referenssystem, Harvard, Vancouver och Oxford tillhör de vanligaste. Här på SFS Wiki har vi bestämt oss för och installerat hantering för En kombination av Oxford och Vancouver. Oxford använder sig av upphöjda siffror till fotnoten och Vancouver använder sig av hakparenteser runt referensen, vilken inte är upphöjd[1]. Wiki använder ofta ett system som består av den upphöjda siffran omgiven av hakparenteser. Exempel finns strax ovan i detta stycke.

Skrivsätt

En fotnot och fotnotsreferens skapas genom att på det ställe referensen ska finnas skrivs en speciell referenshänvisningskod som ser ut enligt följande: <ref>Det här blir en fotnot och det som står kommer att vara dess innehåll</ref> I texten kommer detta bara att synas som [2] och wikisystemet hanterar själva referenshänvisningen automatiskt med numrering. På slutet av sidan behöver en kod skrivas in för att visa att här ska fotnotslistan visas. Den kod som används för det är <references/>. Nederst på sidan visas hur detta ser ut i praktiken.

Fler referenser till samma källa

Ibland behöver man referera till samma källa på fler ställen i samma artikel. För att inte fylla fotnoten med samma text om och om igen bör namngivna referenser användas. Det går till genom att ref-taggen expanderas med ett namn-attribut <ref name="referensnamn">Detta är första gången denna referens används</ref>[3]. Första gången referensen används ska själva referensen anges, följande gånger använde en enkel referenstagg enligt formatet <ref name="referensnamn"/>[3]. Som synes får då den andra förekomsten samma referenssiffra som den första förekomsten.

Referensanvändning

Normalt läggs fotnoten in i slutet av den mening eller det stycke där fakta är taget ur den källa som refereras till. Vissa meningar eller stycken kan ha fler källor, även om det är tydligare att visa vilken text som är från vilken källa, och i vissa fall kan det vara tydligare att sätta en källa direkt efter en specifik uppgift inuti en mening. Då SFS Wiki ska vara faktabaserad finns normalt ingen text som inte har någon källa.

Overifierade fakta

Normalt sett skall allt innehåll i artiklar källbeläggas om det ej handlar om triviala fakta. Om du tycker att källor saknas på ett påstående lägger du enkelt in {{källa behövs}} i artikeln. Påståenden med sådan markering kan raderas om de ej åtgärdats inom rimlig tid.[källa behövs] Påståenden som pekar på en icke namngiven person kan ifrågasättas med {{vem}} och vid tidsangivelser som till exempel utan närmare precision kan {{när}} anges.

Exempel: Han [vem?] var utbildningsminister vid den tiden. [när?]

Källa

  1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxfordsystemet
  2. Det här blir en fotnot och det som står kommer att vara dess innehåll
  3. 3,0 3,1 Detta är första gången denna referens används
Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda