Hjälp:Wikikod för SFS wiki

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

I artiklar på Wikipedia används särskild wikikod för att bland annat formatera text med rubriker, kursiveringar och fetstil. Wikikod är en form av märkspråk, med inslag av HTML, det vanliga märkspråket för webbplatser. SFS wiki använder samma kod.

Innehåll

Text och Länkning

Det mesta i redigeringsrutan är vanlig text som kommer att synas likadant i artikeln. För att göra ett nytt stycke används dubbel radbrytning (slå retur två gånger). För att länka ett ord till en annan artikel, omge det med dubbla hakparenteser: [[såhär]]. Behöver ordet justeras, tex böjas men ändå länka till en annan artikel kan man skriva såhär: [[Centrala studiestödsnämnden|CSN]], så kommer ordet CSN att länka till artikeln Centrala studiestödsnämnden.

Namngivning och omdirigeringar

En artikel om ett begrepp namnges alltid med begreppets fullständiga benämning. Om det finns förkortningar till namnet skapas omdirigeringar från förkortningarna till dess artikel.

Exempel: Artikeln om CSN heter Centrala studiestödsnämnden och förutom den artikeln finns en omdirigeringssida CSN som pekar på Centrala studiestödsnämnden.

Rubriker och underrubriker

Rubriker och underrubriker är ett utmärkt sätt att ge en längre artikel lite struktur. Till exempel har artikeln om SFS studentstad delats upp i flera sektioner för att göra det lättare att få en snabb överblick över informationen.

Man skapar rubriker genom att omge ett ord med likamedtecken:

Artiklar som innehåller åtminstone fyra rubriker får automatiskt en innehållsförteckning högst upp på sidan.

Fet och kursiv text

Man kan markera att enskilda ord eller meningar i en text ska vara kursiverade eller feta genom att omge ordet med två eller fler apostrofer:

På många wikin är det konvention att markera första förekomsten av uppslagsordet med feta bokstäver. Artikeln om Centrala studiestödsnämnden inleds exempelvis med:

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är ett statligt organ [---]

En annan konvention är att markera titlar på böcker och filmer som kursiva:

Metodmaterial från Equalizer: Bryt en norm!

I artiklar om böcker blir det nödvändigt att kombinera dessa markeringar. Artikeln om Sagan om ringen inleds till exempel med

Sagan om ringen eller Härskarringen, i nyöversättning Ringarnas herre (originaltitel The Lord of the Rings), är en fantasy roman av J.R.R. Tolkien. [---]

Kategorier

Alla sidor på SFS Wiki ska kategoriseras. Kategorisering görs genom att på sidan använda länken [[Kategori:sidans kategoritillhörighet]] som tillexempel att Centrala studiestödsnämnden tillhör kategorin Myndigheter med koden [[Kategori:Myndigheter]]. En sida kan tillhöra fler kategorier, genom att fler koder läggs in efter varandra.

Mallar

Det finns några mallar att använda för att kunna ge ett enhetligt utseende på våra sidor.

Stub

Den viktigaste mallen är {{Stub}} som anger att artikeln inte är tillräckligt täckande om ämnet och bör förbättras och/eller utökas. Mallen används sist i artikeln och skapar en markeringsruta som ser ut såhär:

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.

Parametrar

Denna mall har inga parametrar

Källor

Mallen {{Källor}} anger att artikeln inte innehåller tillräckligt bra/många källor. Mallen används sist i artikeln och skapar en markeringsruta som ser ut såhär:

Den här sidan saknar bra källhänvisningar.

Parametrar

Denna mall har inga parametrar

Box

Det finns en mall som heter {{Box}} som skapar boxar av typen ovan, eller på andra sätt inramar text. Mallen Box behöver en parameter, boxens innehåll, och kan ta en andra parameter, boxens bredd. Parametrar avgränsas med ett så kallat pipe-tecken och hittas på svenska tangentbord normalt på samma tangent som < och >, med att man samtidigt håller in AltGr-tangenten.

En box skapas genom till exempel koden:

{{Box|Den här texten hamnar i en box}}

Den här texten hamnar i en box


Om man vill, till exempel använda fler boxar, kan en andra parameter läggas till för att ange hur stor horisontell del av sidan boxen ska täcka. Anges inte denna parameter sätts värdet som standard till 100%:

{{Box|Den här texten hamnar i en box som tar 25% av sidans bredd|25}} {{Box|Den här texten hamnar i en box som tar 75% av sidans bredd|75}

Den här texten hamnar i en box som tar 25% av sidans bredd
Den här texten hamnar i en box som tar 75% av sidans bredd

Boxar kan formattera sidan lite konstigt, så testa dig fram så att sidan ser bra ut!

Parametrar

  1. Innehåll
  2. Bredd i procent (standard: 100)
  3. Justering i sidledd ("left", "right" eller "center", standard: left)
  4. Minimihöjd i pixlar (standard: ej inställt)
  5. Maximihöjd i pixlar (standard: ej inställt)
  6. Linjetjocklek i pixlar (standard: 1)

Citat

Mallen Citat används för just citat. Den är tvådelad och behöver dels citatet, dels en författare.

{{Citat|Det här är ett citat och är författad av någon|Någon}}

Det ger detta utseende:

Det här är ett citat och är författad av någon
Någon

Parametrar

  1. Innehåll
  2. Författare

Åsikt

Den här mallen är till för att tydliggöra vad som är SFS åsikt och vad som är fakta. Den är mycket enkel, då den helt enkelt bara består av en enda parameter, vilket är SFS åsikt om ämnet i den aktuella artikeln.

{{Åsikt|SFS anser att wiki är ett bra verktyg för att göra en allomfattande handbok för kåraktiva}} Ger utseendet:

SFS logo cmyk.jpg
SFS anser att wiki är ett bra verktyg för att göra en allomfattande handbok för kåraktiva

Se även SFS åsikter

Parametrar

  1. SFS Åsikt

Studentkår

Mallen Studentkår används för att på sidor om studentkårer ge en enhetlig informationsruta på högerkanten av artikeln.

Till skillnad mot många andra mallar används namngivna parametrar istället för positionsbestämda parametrar.

{{Studentkår
| titel = Grönskogs Studentkår
| logotype = [[Fil:Påverkanshunden liggande.jpg|200px]]
| grundad = 1548
| upplöst = 2010 genom sammanslagning
| ersattav = Grönskogs Förenade Studentkårer
| ersätter = Grönskogs Nation
| lärosäte = Grönskogs Universitet
| hemsida = http://www.gronskog.fejk
| kårtidning = Grönskogs Allehanda
| twitterkonto = gronskogkar
| hashtagg = #gronskogkar
| medlemsskap = SFS, 6S, Grönskogs Studentkårer
| sfsmedlem = Ja
| sfsmandat = 75
| gruppering = Ingen
| ordf = Mårten Grönskog
| vice1 = Laila Grönskog
| vice2 = Ragnar Grönskog
| vice3 = Åsa Grönskog
| vice4 = Petra Grönskog
}}

Parametrar

Enligt kodsnutten ovan. Alla parametrar förutom titel är frivilliga. En parameter som inte används ska heller inte finnas med när mallen används. Inbördes ordning på parametrarna spelar ingen roll, då detta styrs utifrån mallen istället.

Lärosäte

Mallen Lärosäte ger, likt malen Studentkår en informationsruta till höger på artikeln.

{{Lärosäte
| titel = Grönskogs universitet
| grundad = 1580
| motto = Alltid Grönt
| orter = Grönskog
| hås = 56 300 (2010)
| kårer = [[Grönskogs studentkår]]
| hemsida = http://www.gronskog.fejk
| twitterkonto = gronskogsuni
| hashtagg = #gronskog
| styrelseordf = Lotta Grönskog
| rektor = Nils Grönskog
| prorektor1 = Arne Grönskog
| vicerektor1 = Billy grönskog
| direktör = Sigrid Grönskog
}}
Grönskogs Studentkår
Påverkanshunden liggande.jpg
Grundad 1548
Ersätter Grönskogs Nation
Upplöst 2010 genom sammanslagning
Ersatt av Grönskogs Förenade Studentkårer
Lärosäte Grönskogs Universitet
Medlem i SFS, 6S, Grönskogs Studentkårer
Hemsida http://www.gronskog.fejk
Kårtidning Grönskogs Allehanda
Twitter @gronskogkar
Hashtagg #gronskogkar
SFS
Medlem Nej, studentkåren är upplöst
Gruppering Ingen
Presidium
Ordförande Mårten Grönskog
Vice ordförande Laila Grönskog
Vice ordförande Ragnar Grönskog
Vice ordförande Åsa Grönskog
Vice ordförande Petra Grönskog

Parametrar

Namngivna parametrar likt Mallen Studentkår

SFSDokument

Mallen SFSDokument lägger in en ruta med information om att innehållet i artikeln är ett officiellt dokument för SFS, såhär: {{SFSDokument}}

SFS logo cmyk.jpg
Detta är en wikiversion av ett av SFS officiella dokument. Se även SFS dokument

Parametrar

Inga parametrar

Externa länkar

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduktion_till_formatering
Grönskogs universitet
Grundad 1580
Motto Alltid Grönt
Beläget i Grönskog
Antal HST 56 300 (2010)
Studentkår(er) Grönskogs studentkår
Hemsida http://www.gronskog.fejk
Twitter @gronskogsuni
Hashtagg #gronskog
Ledning
Styrelseordförande Lotta Grönskog
Rektor Nils Grönskog
Prorektor Arne Grönskog
Vicerektor Billy grönskog
Direktör Sigrid Grönskog
Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda