Kongress

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En kongress är vanligen ett högsta beslutande organ i en paraplyorganisation med många medlemsföreningar. Varje medlemsförening har då rätt till ett bestämt antal delegater eller ledamöter som representerar sin organisation. Kongresser hålls normalt ganska sällan, inte oftare än varje år. Flera organisationer håller sin kongress varannat eller upp till var femte år.

En kongress är ofta ett bra exempel på en representativ demokratiprocess i flera nivåer. Andra former av högsta beslutande organ är fullmäktige och årsmöte, och passar oftast bättre i mindre organisationer.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda