Mötesordförande

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Mötesordförande kallas den som leder ett möte. Ofta är detta organets ordförande eller sammankallande, men kan egentligen vara vem som helst. Vid årsmöte, fullmäktige eller kongress brukar organisationens ordförande öppna mötet, och sedan väljs en annan person att leda själva mötet, ibland en extern person för att hålla en hög legitimitet för mötets ordning. Detta för att förhindra att en person som är väl insatt i organisationens arbete kan komma att styra mötet i en inte objektiv riktning. Mötesordförande och mötessekreterare brukar vara del i mötespresidiet. Vid stora och långa möten kan man ha flera mötesordföranden och flera sekreterare som löser av varandra.

Inom till exempel SFS Fullmäktige är det tradition att en nyvald organisationsordförande får förklara mötet avslutat.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda