Magna Charta Universitatum

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Magna Charta Universitatum är en internationell deklaration om universitetens roll i samhället. MCU tillkom vid 900-årsjubileet av universitetet i Bologna och har idag (2011) signerats av 721 universitet[1]. Dokumentet slår fast universitetens grundläggande värden - bland annat autonomi, självständighet, kunskapsspridning och oskiljaktigheten mellan utbildning och forskning. MCU brukar åberopas av inomakademiska debattörer som vill värna universitetens humanistiska ideal och forskningens frihet.

Externa länkar


  1. http://www.magna-charta.org/cms/cmspage.aspx?pageUid={8e9114fe-86db-4d26-b9d7-167c03d479aa
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda