Praktik

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Praktik är en utbildningsform där merparten av studierna är förlagda till en arbetsplats. Den skiljer sig egentligen inget från någon annan kurs, den behöver både kursplan och examinerande moment och ska baseras på konstnärlig eller vetenskaplig grund.

Minsta antalet praktiktillfällen

Om en student blir underkänd på praktiken har hon eller han rätt att få göra praktik igen. Det antal tillfällen som en student får göra praktik är i princip obegränsat, om inte högskolan har begränsat antalet tillfällen i kursplanen för den aktuella kursen. Om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får göra praktik ska antalet tillfällen vara minst två.

Vem ansvarar för studentens arbetsmiljö på praktik?

Högskolan har ett ansvar att välja lämplig praktikmiljö. Skyddsansvaret för praktikanten ligger dock på företaget/platsen där praktiken sker. Det innebär att arbetsgivaren hålls ansvarig om praktikanten skadas i arbetet och att även utbildningsanordnaren kan drabbas av ansvar om det står klart praktikplatsen var olämplig. Ansvaret för arbetsmiljön, och för eventuella skador på grund av brister i den, påverkas inte av praktikantens arbetsrättsliga ställning eller av om han eller hon får lön.

Arbetsrättsligt anses utbildning som sker i ett företag ofta som jämställt med annat arbete som utförs i företaget och studenten blir då att anse som arbetstagare, se tex Arbetsdomstolens domar AD 71 och 110/1981.

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
Den här sidan behöver en genomgång på dess upplägg.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda