SFS Wiki:Upphovsrätt

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök


2 § Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.
Lagen om upphovsrätt (1960:729)

Inledning

Den som skapar ett verk som täcks av första paragrafen i lagen om upphovsrätt[1] har upphovsrätt till det. Det innebär att upphovsmannen äger rätt att bestämma hur materialet får användas, spridas ändras etc. Generellt gäller att om inte upphovsmannen angivit annat, ska denne frågas om lov innan ett skyddat verk sprids eller ändras etc.

För att material ska kunna användas på ett friare sätt än att behöva fråga upphovsmannen om lov varje gång är det vanligt att licensiera materialet. En licens anger hur material får användas, spridas, ändras etc, och bestäms av upphovsmannen. Eftersom SFS wiki är summan av alla användares bidrag krävs att det material som delas genom wikin har en licens som medger spridning, ändring etc. Därför har SFS wikiråd i samråd med SFS presidium tagit fram regler för licensiering av material på wikin.

OBS: Licensreglerna på SFS Wiki innebär att material som bidras måste antingen 1) skrivas fritt av användaren, eller 2) kopierat från källmaterial licensierat under licenser kompatibla med de som SFS wiki använder.

Textmaterial

Textmaterial på SFS wiki licensieras under licensen Creative Commons Attribution (CC-BY).[2] Det innebär att materialet på wikin är fritt att sprida, ändra, tjäna pengar på osv, under det enda förutsättningen att användaren hänvisar till SFS Wiki som källa.

Filmaterial

Filmaterial är allt material som kan laddas upp på wikin. Det gäller hela dokument, bilder, och övrigt material som inte är text och laddas upp. Filmaterial på SFS Wiki kan licensieras under någon av följande licenser (i stigande ordning av frihet):

När du som användare laddar upp en fil ska licens anges.

Hur och vad får jag kopiera?

För att göra det enkelt för användare att förstå licensreglerna, och för att veta vad som till exempel inte omfattas av dem, följer här en inkomplett lista på saker som får kopieras, och saker som inte får kopieras.

Du får kopiera rakt av från följande källor:

Du får inte kopiera rakt av från följande källor:

Referenser

  1. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM
  2. 2,0 2,1 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
  3. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
  4. http://wiki.creativecommons.org/Public_domain
Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda