Sahlgrenska akademins studentkår

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS) är en studentkår som representerar ca 5 300 studenter på grund- och avancerad nivå och ca 850 doktorander på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. SAKS bildades 1 juli 2010 och är resultatet av en sammanslagning av Medicinska föreningen i Göteborg (MFG), Odontologiska Föreningen i Göteborg (OF) och Hälsovetenskapliga Studentkåren i Göteborg (HVS). De tre kårerna hade sedan länge haft nära samarbete på fakulteten, men till följd av kårobligatoriets avskaffande bestämde kårerna sig för att slå sig samman.
Sahlgrenska akademins Studentkår - SAKS
Grundad 2010
Ersätter Medicinska föreningen i Göteborg, Odontologiska föreningen i Göteborg och Hälsovetenskapliga studentkåren i Göteborg
Lärosäte Göteborgs universitet
Medlem i SFS, GFS, GUS
Hemsida http://www.saks.se/
SFS
Medlem Ja
Gruppering Ingen
Presidium
Ordförande Elina Falsafi Tonekabuni
Vice ordförande Alexandra Belitsky
Vice ordförande Vendela Karlsson

Innehåll

Organisation

SAKS högsta beslutande organ är fullmäktige. Det består av 25 ledamöter och väljs genom val inom varje utbildning[1]. Fullmäktige utser kårstyrelsen, samtliga råd och utskott samt revisorer och valberedning. Fullmäktige beslutar även om medlemsavgift, budget, verksamhetsplan och i andra övergripande frågor.

Under Fullmäktige är SAKS en platt organisation där alla underliggande organ har direkt ansvar upp till Fullmäktige. Kårstyrelsen i SAKS har ett övergripande ansvar med tonvikt vid övergripande frågor, samordning och kontakt med samarbetsorgan. Den mesta utbildningsbevakningen inom SAKS sker genom utbildningsråd. Det finns ett utbildningsråd som ansvarar för varje program. Vissa råd ansvarar för flera program.

Förutom utbildningsbevakning har SAKS även ett stort utbud av sociala aktiviteter. De studiesociala aktiviteterna bedrivs i första hand av utskott och corpser (kårföreningar). Aktiviteterna är väldigt varierade, exempel på aktiviteter är idrottsarrangemang, sittningar, filmkvällar, spex, pubar, orkester och mycket annat.

Kårhus

Villa Medici (Hvillan), på Högåsplatsen 6 har sedan 1974 varit kårhus. Först var huset i MFG:s ägo och numera är det SAKS hus. Dit flyttade kåren när den ursprungliga Villa Medici på Föreningsgatan, som donerades av fru Cyssie Hammar år 1954, blev för liten för den växande studentkåren. Villa Medici ligger vackert beläget i Lorensbergs Villaområde, nära Götaplatsen och Avenyn.

Presidialer

År Ordförande Vice ordförande
2021/22 Elina Falsafi Tonekabuni Vendela Karlsson Alexandra Belitsky
2020/21 Linnéa Mundin Lucas Ravens Kajsa Nordberg
2019/20 Klara Romare Kristina Guix Erhardsson
2018/19 Karl Kilbo Edlund Nur Hima Edvin Helleryd
2017/18 Sara Gabrielsen Sandra Karlsson
2016/17 Annie Björklund Mattias Kåår
2015/16 Samuel Nilsson Simon Ivarsson Fredrik Nilsson Linn Jansson
2014/15 Johanna Börjesson Fredrika Ekborg Alexandra Sahlström Sara Lundblad
2013/14 Jim Collander Johanna Börjesson Timmy Kjellqvist Josefin Söderpalm
2012/13 Simon Persson Jim Collander Karin Libeck
2011/12 Stina Fredriksson Mikael Benserud Simon Persson
2010/11 Erik Strandmark Fanny Fors Boris Pendic

Se även

Referenser

  1. https://www.saks.se/styrdokument/
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda