Skånelandens nation

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Skånelandens nation var en nation i Uppsala som inte hade någon verksamhet. Den grundades 1964 och var i praktiken endast ett sätt att komma runt nationsobligatoriet. I och med kår- och nationsobligatoriets avskaffande 2010 upphörde Skånelandens nation. Under åren har även försök gjorts att bilda en verksamhetslös studentkår som ett alternativ till Uppsala studentkår, samtliga försök har dock misslyckats.

Historia

Det hade rått missnöje med nationsobligatoriet hos en del Uppsalastudenter som ansåg det fel att man får att få studera var tvungen att vara medlem i en förening och betala in en inte oansenlig medlemsavgift varje termin. Så på 60-talet beslutade till sist 3 studenter att grunda en ny nation, Skånelandens nation. 1964 gällde fortfarande de gamla universitetsstatuterna varpå grundande av en ny nation endast krävde godkännande från rektor och konsistoriet. Efter grundandet trädde dock Universitetsstadgan i kraft som hade krävt att den nya nationen fick godkännande från Ecklesiastikdepartementet, något som kanske inte var lika troligt att man skulle ha fått. De nya reglerna gav dock nationerna rätt att själva ändra sina stadgar, vilket Skånelandens utnyttjade till att korta ner sina stadgar från 40 sidor till 2.

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda