Skuggdoktorand

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En doktorand som rent faktiskt bedriver forskarstudier, men som formellt inte har blivit antagen kallas skuggdoktorand. Finansieringen sker oftast genom tillfälliga stipendier, vilket kan medföra en otrygg social situation. Om en person inte är antagen som doktorand kan den inte heller skrivas in i Ladok och registrera poäng för avklarade kurser vilket behövs för att avlägga sin doktorsexamen. Lagstiftning som reglerar frågan saknas.

Högskoleverket understryker att man ska använda de lagliga möjligheter som finns i Högskoleförordningen genom att byta handledare eller drar in doktorandens rätt till handledning och andra resurser istället för att tillåta prövotider (HSV Rapport 2008:5).

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda