Sökresultat

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

 • Högskoleförordningen
  ...till högskoleförordningen finns [[examensordningen]]. Den beskriver alla examina som får utfärdas vid högskolorna. Här finns de [[lärandemål]] som gä
  852 byte (125 ord) - 28 augusti 2012 kl. 19.29
 • Högskola
  ...ar traditionellt varit att endast universitet haft tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Men under 2000-talets första decennium utvidgade regerin ...alla har ett brett utbud av utbildningar och också har rätt att utfärda examina på forskarnivå.
  3 kbyte (404 ord) - 10 maj 2013 kl. 11.05
 • Vetenskapsområde
  ...ar traditionellt varit att endast universitet haft tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Men under 2000-talets första decennium utvidgade regerin
  477 byte (64 ord) - 10 maj 2013 kl. 18.54
 • Kursplan
  ...cerad nivå, plats i huvudområdets successiva fördjupning för generella examina (även kombinerade med yrkesexamina) och karaktär av examensarbete, i Reko
  3 kbyte (445 ord) - 2 september 2011 kl. 20.40
 • Examensrätt
  | Grundnivå, generella examina || Alla universitet och högskolor || Högskolan själv | Avancerad nivå, generella examina || Universitet och högskolor med examensrätt i samma område på forskarn
  1 kbyte (187 ord) - 19 augusti 2011 kl. 21.46
 • European Qualifications Framework
  ...ningsministrarna enats om att varje land bör utarbeta en referensram för examina och kvalifikationer (qualification framework) [[NQF]].
  720 byte (109 ord) - 19 augusti 2011 kl. 21.04
 • National Qualifications Framework
  '''National Qualifications Framework''' (NQF) är en referensram för examina och kvalifikationer som varje land bör utarbeta inom ramen för Bolognapro
  197 byte (27 ord) - 19 augusti 2011 kl. 21.06
 • Autonomiutredningen
  ...rknadens behov. Regeringen bör därför inte längre ange mål för antal examina på grundnivå och avancerad nivå.
  10 kbyte (1 602 ord) - 3 december 2012 kl. 21.26
 • Bolognaprocessen
  ...finns i annan lagstiftning, till exempel i EG:s direktiv om erkännande av examina samt Europarådets och UNESCOs konvention om erkännande av bevis på högr ...rad nivå och forskningsnivå. På grundnivå delas examina in i generella examina och yrkesexamina.
  10 kbyte (1 582 ord) - 22 augusti 2012 kl. 15.55
 • Examensordningen
  ...egeringen. Examensordningen innehåller föreskrifter för alla akademiska examina som får utfärdas vid högskolor i Sverige. För varje examina specificerar examensordningen:
  608 byte (88 ord) - 10 maj 2013 kl. 13.55
 • Examen
  ...lärarexamen, sjuksköterskeexamen, sjöbefälsexamen, etc.) och generella examina ([[högskoleexamen]], [[kandidatexamen]], [[magisterexamen]], [[masterexame Universitetskanslersämbetet utvärderar vart fjärde år kvaliteten på alla examina som utfärdas av lärosätena. Framförallt granskar man kvaliteten på exa
  2 kbyte (387 ord) - 10 maj 2013 kl. 13.57
 • Kandidatexamen
  [[Kategori:Examina]]
  290 byte (37 ord) - 10 maj 2013 kl. 13.55
 • Magisterexamen
  [[Kategori:Examina]]
  455 byte (59 ord) - 10 maj 2013 kl. 13.54
 • Masterexamen
  [[Kategori:Examina]]
  457 byte (60 ord) - 10 maj 2013 kl. 13.54
 • Högskoleexamen
  [[Kategori:Examina]]
  298 byte (38 ord) - 10 maj 2013 kl. 13.56

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Visningar
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda