Sökresultat

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

 • Diskrimineringslagen
  ... arbetslivet ska diskrimineringsförbudet också gälla till förmån för personer som gör en förfrågan om arbete, för praktikanter och för dem som utfö ...tt till vissa ideella föreningar att i domstol föra talan för enskilda personer. För att få föra talan ska den ideella föreningen enligt sina stadgar t
  5 kbyte (775 ord) - 17 juni 2011 kl. 13.55
 • Studentrepresentanter
  ...osäte kan det för exempelvis lärarrepresentanterna ofta vara helt olika personer som sitter i de olika formella organen. De kanske aldrig träffas eller vet
  2 kbyte (269 ord) - 8 maj 2012 kl. 15.10
 • Studentinflytande
  Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen, har studenterna rätt att
  7 kbyte (1 097 ord) - 31 augusti 2011 kl. 21.04
 • Högskolestyrelse
  ...beslut fattas av en grupp ska vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta personer vara i majoritet.
  3 kbyte (440 ord) - 5 december 2012 kl. 21.10
 • Deltidstudier vid sjukdom
  ... om denna skulle ha förmåga att klara av exempelvis halvtidstudier. För personer som är sjukskriva och har sjukpenning skulle möjligheten att kunna börja
  2 kbyte (344 ord) - 10 maj 2012 kl. 08.06
 • SFS fullmäktige 2010
  Följande personer valdes till [[SFS doktorandkommitté]] för verksamhetsåret 2010/11 (i bok
  2 kbyte (315 ord) - 15 september 2019 kl. 07.14
 • Studerandevillkoret
  Innan studerandevillkoret avskaffades var det 38 000 personer som blev beviljade arbetslöshetsersättning genom villkoret. Av de som fic
  2 kbyte (222 ord) - 12 maj 2011 kl. 11.41
 • Sjukförsäkringen
  ...nning är en del av sjukförsäkringen i Sverige. Den utbetalas till vissa personer vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Sjukpenningen beräk
  4 kbyte (679 ord) - 12 maj 2011 kl. 11.28
 • Autonomiutredningen
  Beslut som kräver en viss, kvalificerad bedömning ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.
  10 kbyte (1 602 ord) - 3 december 2012 kl. 21.26
 • Högskolans avskiljandenämnd
  ...ref>http://www3.hsv.se/om_namnden/index.html</ref> Nämnden består av fem personer och sammanträder endast vid behov. Nämndens ordförande är jurist och sk
  1 kbyte (181 ord) - 22 februari 2013 kl. 22.44
 • Bolognaprocessen
  ...kriva examina, vilket hjälper medlemsländerna, arbetstagare och enskilda personer att jämföra avlagda examina inom EU:s olika utbildningssystem. I EQF besk
  10 kbyte (1 582 ord) - 22 augusti 2012 kl. 15.55
 • Avtal
  Ett '''avtal''' är en överenskommelse mellan fysiska och/eller juridiska personer. Huvudprinciperna för avtalsskrivning är att vem som helst kan ingå avta ...dana personer kan vara ordföranden, kassören och kanslichefen. Har dessa personer enskild firmateckningsrätt räcker det att en av dem ensam genom sin under
  27 kbyte (5 006 ord) - 19 augusti 2011 kl. 20.46
 • Ansvarsfrihet
  Styrelseledamöter och den eller de personer som av styrelsen utses till firmatecknare har ett ansvar från de som välj
  5 kbyte (798 ord) - 17 juni 2011 kl. 09.23
 • Uppsala studentkår
  ...ett antal ledamöter så att styrelsen totalt består av 7, 9, 11 eller 13 personer. Varav 4 av styrelseledamotsposterna reserveras för representanter från k
  14 kbyte (1 893 ord) - 15 augusti 2020 kl. 08.35
 • Valberedning
  ... går valberedningen slutligt igenom de nominerade och väljer sedan ut de personer de förordar årsmötet att välja. Förordandet är valberedningens försl
  1 kbyte (203 ord) - 4 juni 2011 kl. 22.57
 • SFS fullmäktige 2009
  På fullmäktigemötet valdes följande personer till SFS presidium för 2009/10: På fullmäktigemötet valdes följande personer till SFS styrelse för 2009/10 (i bokstavsordning):
  2 kbyte (253 ord) - 15 september 2019 kl. 07.15
 • SFS fullmäktige 2008
  Följande personer valdes till SFS presidium 2008/09: Följande personer valdes till SFS styrelse för 2008/09 (i bokstavsordning):
  2 kbyte (302 ord) - 15 september 2019 kl. 07.17
 • SFS fullmäktige 2007
  Följande personer valdes till SFS presidium för 2007/08: Följande personer valdes till SFS styrelse för 2007/08 (i bokstavsordning):
  2 kbyte (275 ord) - 15 september 2019 kl. 07.18
 • SFS fullmäktige 2006
  Följande personer valdes till SFS presidium för 2006/07: Följande personer valdes till SFS styrelse för 2006/07 (i bokstavsordning):
  2 kbyte (263 ord) - 15 september 2019 kl. 07.20
 • SFS vision för organisationen samt mål och strategier
  * Antalet personer som är aktiva inom SFS
  26 kbyte (4 132 ord) - 4 juni 2011 kl. 20.56

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Visningar
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda