Studentkårer vid Göteborgs universitet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Denna artikel behandlar nuvarande och historiska studentkårer vid Göteborgs universitet, och varför de har skapats respektive upplösts:

Innehåll

Nuvarande studentkårer

Vid Göteborgs universitet finns från första juli 2010 fyra studentkårer, listade i alfabetisk ordning nedan:

Tidigare kårer

Flödesschema över studentkårerna vid Göteborgs universitet

Totalt sett har det funnits en uppsjö kårer. Dessa listas här, med nuvarande kårtillhörighet inom parentes.

Historia

1891 
Göteborgs universitets studentkårers historia tar sin början med Göteborgs högskolas studentförening, vars ordförande, Karl Modh, står uppräknad i "den ytterst officiella matrikeln för Högskolan" utgiven hösten 1891.
1907 
År 1907 infördes kårobligatorium vid Göteborgs universitet, vilket ledde till att studentföreningen upplöstes och ombildades till Göteborgs Högskolas Studentkår.
1926 
Vid Handelshögskolan i Göteborg, som då inte ingick i Göteborgs högskola, bildas Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS).
1944 
Elevkåren vid socialinstitutet bildas, även den vid ett annat lärosäte. Den är ursprunget till Haga studentkår
1949 
Medicinska föreningen Göteborg (MFG) bildas på Medicinska Högskolan i Göteborg.
1954 
År 1954 bildades Göteborgs universitet, i vilket Göteborgs Högskola och Medicinska Högskolan i Göteborg samlades under samma tak.
Göteborgs Högskolas Studentkår omvandlades åter till studentförening; Filosofiska Fakultetens Studentförening, som tillsammans med MFG utgjorde Göteborgs universitets studentkår.
1961 
Odontologiska föreningen (OF), en fakultetsförening med samma status som de två andra, bildas.
Samma år delas filosofiska fakulteten upp, och dess studentförening byter namn till Filosofiska fakulteternas studentförening.
1962 
Lärarhögskolans i Göteborg studentkår bildas på Lärarhögskolan i Göteborg
1967 
På Göteborgs universitets filial i Karlstad, nuvarande Karlstads universitet, bildas Karlstad studentkår. Filialen blev 1977 ett självständigt lärosäte.[1]
1971 
Handelshögskolan införlivas i Göteborgs universitet och HHGS införlivas i Filosofiska fakulteternas studentförening.
1977 
Högskolereformen 1977: Socialhögskolan, Musikhögskolan, Teaterhögskolan, Konsthögskolan Valand, Konstindustriskolan (senare HDK) och Lärarhögskolan införlivas i GU;[2][3]
Elevkåren vid socialhögskolan (sedermera Haga), Musikhögskolans i Göteborg elevkår (sedermera StuMuG) samt Elevkåren vid Göteborgs universitet i Mölndal (EGUM, sedermera SLUG) blir obligatoriska studentsammanslutningar.
1983 
Göteborgs universitets studentkår upplöses och Filosofiska fakulteternas studentförening, Odontologiska föreningen och Medicinska föreningen Göteborg blir studentkårer, Socialhögskolans studentkår blir Studentkåren vid institutionerna för förvaltningshögskolan och Socialt Arbete vid Göteborgs Universitet (SIFS-GU)
1991 
HHGS blir studentkår igen efter lång tid som studentföreningen Götekon.
1997 
Haga studentkår får det namnet, och Hälsovetenskapliga studentkåren (HVS) bildas då vårdhögskolan införlivas i Göteborgs universitet.
Ca 2000 
Vid Göteborgs universitet finns nu troligtvis elva studentkårer.
FFS, Haga, SLUG, MFG, OF, HVS, HHGS, StuMuG, SKJUT (Studentkåren vid journalisthögskolan) samt antagligen Studentkåren Valand, och studentkåren vid HDK.
2004 
SKJUT införlivas i Haga studentkår
2006 
StuArt, studentkåren vid artisten, bildas genom sammanslagning av StuMuG och Elevkåren för Teater, Opera och Musikal.
2010 
FFS, Haga och SLUG går samman och bildar Göta studentkår, MFG, OF och HVS går samman och bildar Sahlgrenska akademins studentkår, StuArt, Valand och HDK går samman och bildar KonstKåren

Se även

Referenser

  1. http://www.kau.se/om-universitetet/detta-ar-universitetet/historia-i-korthet
  2. http://www.hdk.gu.se/sv/om-hdk/historia
  3. http://www.hsm.gu.se/Om_Hogskolan/historik/
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda