Studerandeskyddsombud

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Studerandeskyddsombud, på vissa ställen studerandearbetsmiljöombud är en företrädare för studenterna med uppgift att påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god arbets- och studiemiljö. Att studerandeskyddsombud får finnas regleras i arbetsmiljölagen.

Studerandeskyddsombud utses av de studerande. Ansvaret för att de studerande känner till att de har rätt att välja skyddsombud ligger på huvudmannen för utbildningen. Varken skyddsombudet eller studerandeskyddsombudet har något arbetsmiljöansvar. Studerandeskyddsombud kan också begära skyddsrond i undervisningslokaler och andra lokaler där studenter vistas och har även rätt att delta vid ritningsgranskning av lokaler avsedda för studenter.[1]

Referenser

  1. http://www.av.se/skyddsombud/
Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda