Sveriges universitets- och högskoleförbund

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bildades 1995. Förbundet tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 40 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund.

Förbundet är en arena för diskussioner och ställningstagande i högskolepolitiska frågor. Universiteten/högskolorna varierar i storlek och inriktning, vilket ger ett brett underlag för diskussioner i de många frågor som förenar dem. Förbundet arbetar internationellt genom European University Association (EUA), det Nordiska universitetssamarbetet (NUS) och International Association of Universities (IAU).

Extern länk

http://www.suhf.se

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda