Valberedning

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Valberedning är en av årsmöte eller motsvarande högsta beslutande organ (nedan kallat årsmötet) utsedd arbetsgrupp, vilka har till uppgift att förbereda nästkommande val av ledamöter till de organ de fått uppgift att bereda.

Nominering

Normalt utlyser valberedningen de aktuella posterna inom organisationen för att låta medlemmar nominera sig eller andra. Efter nomineringen går valberedningen igenom alla de förslag som inkommit och på något sätt går igenom de nominerades meriter och färdigheter, ofta genom granskning av personligt brev och CV samt intervjuer. I vissa fall kan valberedningen också anordna en hearing där kandidaterna blir offentligt utfrågade, så att organisationens medlemmar får bilda sig en egen uppfattning.

Förordande

Efter nomineringsprocessen går valberedningen slutligt igenom de nominerade och väljer sedan ut de personer de förordar årsmötet att välja. Förordandet är valberedningens förslag och det står årsmötet fritt att välja kandidat av de nominerade, eller, om mötet så önskar, utlysa fri nominering för att andra kandidater än de tidigare nominerade ska kunna väljas.

Se även

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda