Wermlands nation (Linköping)

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Den här artikeln handlar om Wermlands nation i Linköping. För information om Wermlands nation i Lund, se Wermlands nation (Lund) eller Värmlands nation i Uppsala, se Värmlands nation

Wermlands Nation är en nation i Linköping, en studentförening i Linköping och samarbetar genom Kurators Kollegiet.[1] Nationen är helt ideell och inte del av någon kår eller sektion av kår.

Tanken med nationen är att ge sina medlemmar en rikare studietid genom olika typer av arrangemang och möjligheter att engagera sig i studentikos verksamhet. Det som skiljer nationerna från sektionerna/kårerna är att de vänder sig till alla utbildningar och inte satsar på jättefester (generellt kravaller). Nationerna får inte heller något ekonomiskt stöd från studentkårerna.

Innehåll

Historia

Nationen grundades den 28e februari 1985 och var den 15:e nationen i ordningen att grundas i Linköping. Nationens geografiska upptagningsområde bestämdes vara Värmland och Dalsland, men alla studenter skulle vara (och är fortfarande) välkomna som medlemmar.

Under åren 1985-1997 hade nationen en egen tidning, WNT.

Nationslokal

Nationen har tidigare haft olika nationslokaler.

Varglyan

Den första lokalen invigdes i september 1989.Den första lokalen var av typen "källarpub" och kom att kallas Varglyan. Lokalen var sponsrad av Åbro med en ölpump. Varglyan låg i källaren på Björnkärrsgatan 13 i Ryd och var 20 kvm stor. Lokalen ansågs för liten för den växande nationen som under 1993 slutligen hittade en lokal.

Kaserngatan 2

Hösten 1993 invigdes den nya lyan, i samband med Wermlands Nations Årsfest Älgjakten. Lokalen låg på Kaserngatan 2 och den hyrdes från kommunägda fastighetsbolaget Stångåstaden. Lokalen hade sittningssal med plats för 60 personer, pub, kök och bastu. Tidigare hade lokalen använts som kyrkosal.

I början av 2008 sades kontraktet upp och Nationen har nu ingen lokal, framför allt till följd av en nedåtgående ekonomi i Nationen.

Nationernas Hus

Wermlands Nation var tillsammans med andra nationer i Linköping initiativtagare till projektet Nationernas Hus. 1997 började man allvarligt titta på gamla "Folkets Hus" i Linköpings centrum. I februari 1998 skrevs kontrakt och en ombyggnad av huset påbörjades. Medan ombyggnaden pågick arbetade representanter från de olika nationerna med allt runtomkring det nya huset, bland annat inredning och organisation. Nationernas Hus invigdes 10 september 1998. Huset har många möjligheter, bland annat en restaurang med pub, ett "disco" och en teater. Dessutom fanns det läsesalar att studera i. Nationerna bryggde även egen färsköl i ölcisterner placerade mitt i restaurangen. Dessa står kvar i lokalen idag men används inte.

Projektet fick stöd av Universitetet och Linköpings Kommun, det var ett sätt att få studenterna närmre stadskärnan. En förening, NationsAkademin, bildades för att styra verksamheten åt nationerna. Medlemmar i den föreningen förutom Nationerna blev även Linköpings Studentspex som framför allt var intresserade av den teater som fanns i lokalen. I föreningen satt även representanter från Universitetet.

Verksamheten på Nationernas Hus togs över av Kårservice 2003 då Nationerna inte längre hade ekonomi att driva lokalen. Nationerna var efter detta inte involverade i Nationernas Hus, numera förkortat NH, som gick från att vara ett studentdrivet uteställe som drevs av ideella organisationer (Nationer) till att bli ett kommersiellt "kårhus" drivet av företaget Kårservice Östergötland AB på uppdrag av studentkårerna i Linköping.

Förste Quratorer

Externa länkar

Officiell hemsida

Referenser

  1. Kurators Kollegiet i Linköping
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda