Överklagandenämnden för högskolan

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.[1]

Beslut som kan överklagas

De beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan är följande:[2]

Beslut om att avslå en ansökan om befordran till professor eller lektor kan sedan den 1 januari 2011 inte längre överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämnden kan dock fortfarande pröva avslag på ansökningar om befordran om ansökan inkom till lärosätet före detta datum.

När det gäller utbildning inom yrkeshögskolan får följande beslut överklagas:[8]: Beslut av en ansvarig utbildningsanordnare om avslag på en studerandes begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis.

Dessutom får enligt förordningen, följande beslut av ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman överklagas:

Referenser

  1. http://www.onh.se/
  2. http://www.onh.se/attoverklaga/beslutsomkanoverklagas.4.2764fef51171b8fcf6f80001003.html
  3. 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100)
  4. Diskrimineringslagen (2008:576)
  5. Förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
  6. Förordningen (2000:1472) om anställningar vid forskningsråd
  7. Studentkårsförordningen (2009:769)
  8. Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Den här sidan behöver en genomgång på dess upplägg.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda