ECTS-poäng

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS, heter det europeiska systemet för överföring av studiemeriter. Studiepoängsystemet bygger på att ett läsår omfattar 60 ECTS-poäng i samtliga länder, oavsett hur långt läsåret är. Högskoleförordningen (6 kap 2§) ändrades den 1 juli 2007 för att vara kompatibelt med ECTS. Ett års heltidsstudier, 60 ECTS, eller 60 högskolepoäng (hp) motsvarar 40 poäng (p) i det gamla svenska systemet. ECTS grundar sig på workload och learning outcomes.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda