Helårsprestationer

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Helårsprestationer (HPR eller HÅP), är ett mått på hur många högskolepoäng som klarats av vid ett lärosäte under ett år, omräknat i helårsstudier. Ett lärosäte får en viss summa pengar per HST och per HPR, som en morot att studenter inte bara ska påbörja studier, utan även avsluta sina kurser. Eftersom studenter av olika anledningar börjar sin utbildning men hoppar av helt, inte klarar sina examinationer eller börjar andra kurser istället, är HST normalt högre än HPR.

Detta att jämföra med HST som är motsvarande mängd påbörjade studier.

Se även

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda