Helårsstudenter

Från SFS Wiki

Version från den 3 september 2011 kl. 08.43 av Wto (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Helårsstudenter (HST eller HÅS), är ett begrepp inom högskolevärlden som tillkommit på grund av finansieringsmetoden. Eftersom olika studenter läser olika mycket med olika studietakt, räknas alla kursregistreringar samman och fördelas på de 60 hp som en helårsstudent motsvarar, då får man en jämförelsesiffra som anger hur många som läst vid lärosätet om alla läst heltid. Detta är ett mått på den tilldelade utbildningskapaciteten vid ett lärosäte.

Tätt sammankopplat med begreppet helårsstudenter är helårsprestationer (HPR), vilket är ett mått på mängden avklade kurser, snarare än registrerade kurser.

Se även

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda