Kuratorskollegiet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Den här artikeln handlar om nationernas samarbetsorgan i Lund. För motsvarande organ i Uppsala, se Kuratorskonventet

Kuratorskollegiet, KK, är Lunds nationers samarbetsorgan. Kuratorskollegiets högsta beslutande organ är KK-mötena där samtliga kuratorer samlas och varje nation har en röst. Det dagliga arbetet leds av presidiet som är arvoderat på varierande grad och består av ordförande och vice ordförande.

Kuratorskollegiets ordförande är också i normalfallet verkställande sekreterare för Terminsräkningsföreningen. KK samarbetar med Lunds universitets studentkårer och Akademiska föreningen genom AFKKLUS.

KK:s största evenemang är Tandemstafetten som genomförs alla år då det inte är lundakarneval.

Underkollegier

För samarbete mellan verksamheter som finns på alla nationer har Kuratorskollegiet ett antal underkollegier där personer med liknande poster på de olika nationerna träffas.

Underkollegierna

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda