Lista över studentorganisationer

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Följande är en lista över studentorganisationer som inte är studentkårer.

Innehåll

Samarbetsorgan

Kårpartier

Grupperingar

Vissa studentkårer bildar mindre sammanslutningar för att samarbeta, byta erfarenhetet och hjälpa varandra på olika sätt. Grupperingarna syns allra mest vid SFS fullmäktige, då de ingående kårerna gärna samverkar för att kunna driva igenom de frågor just de anser vara extra viktiga. (Lista i bokstavsordning)

Studentföreningar

Föreningar som inte är kårer, kårsammanslutningar eller nationer, men som är värda att nämnas ändå.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda