SFS fullmäktige 1967

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige 1967 arrangerades i Stockholm den 26e till 30e maj 1967. Liksom vid 1966 års fullmäktigemöte hölls det i samband med mötet av en utbildningsmässa i samarbete med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Temat för mässan var Utbildning, ekonomi och jämlikhet. Mässan inleddes av statsrådet Ragnar Edenman och avslutades med fri diskussion om finansiering av studier. Omkring 200 personer deltog, från organisationer, myndigheter, näringsliv samt SFS. Fullmäktigemötet öppnades på fredagen den 26 maj, fredagens eftermiddag ägnades åt utbildningsmässan, därefter följde utskottsarbete under två dagar och mötet avslutades med plenarsammanträden under måndagen och tisdagen. Totalt behandlades 75 motioner samt 17 propositioner på mötet.
SFS Fullmäktige 1967
Plats Stockholm
Tid 26-30 maj
Ordförande Erland Ringborg
Vice ordförande Magnus Sundgren

Innehåll

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 1967/68:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 1967/68 (i bokstavsordning):

Valberedning

Verksamhetsrevisorer

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda