Streck i debatten

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Streck i debatten är ett exempel på en ordningsfråga. Ett yrkande på streck i debatten innebär att diskussionen kring en specifik fråga inte får hålla på i all evig...')
m
Rad 6: Rad 6:
Innan diskussionen återupptas i frågan måste mötet även justera yrkandelängden, det vill säga redovisar de förslag till beslut som har kommit in. Detta innebär att inga ytterligare förslag/[[yrkande]] får läggas efter streck i debatten. Ifall nya förslag läggs måste mötesdeltagarna få rätt att diskutera dessa. Beroende på mötesordning kan möjligen den som är uppsatt på en talarlista efter streck i debatten inte heller få ställa direkta frågor eller komma med angrepp på en person som inte finns på talarlistan eftersom denne inte kan bemöta inlägget. Detta beror på om direkta repliker är tillåtna eller ej.
Innan diskussionen återupptas i frågan måste mötet även justera yrkandelängden, det vill säga redovisar de förslag till beslut som har kommit in. Detta innebär att inga ytterligare förslag/[[yrkande]] får läggas efter streck i debatten. Ifall nya förslag läggs måste mötesdeltagarna få rätt att diskutera dessa. Beroende på mötesordning kan möjligen den som är uppsatt på en talarlista efter streck i debatten inte heller få ställa direkta frågor eller komma med angrepp på en person som inte finns på talarlistan eftersom denne inte kan bemöta inlägget. Detta beror på om direkta repliker är tillåtna eller ej.
 +
 +
[[Kategori:Mötesteknik]]
 +
[[Kategori:Organisationshunden]]

Versionen från 14 maj 2011 kl. 14.35

Streck i debatten är ett exempel på en ordningsfråga.

Ett yrkande på streck i debatten innebär att diskussionen kring en specifik fråga inte får hålla på i all evighet. Ifall mötet beslutar att införa streck i debatten får de som vill skriva upp sig på talarlistan, och sedan fortsätter debatten tills denna är tom, utan att den kan fyllas på, såvida inte strecket upphävs.

Streck i debatten kan föreslås av någon av de röstberättigade representanterna eller mötes­ordföranden. Mötet beslutar om streck i debatten ska sättas, efter fråga från mötesordföranden.

Innan diskussionen återupptas i frågan måste mötet även justera yrkandelängden, det vill säga redovisar de förslag till beslut som har kommit in. Detta innebär att inga ytterligare förslag/yrkande får läggas efter streck i debatten. Ifall nya förslag läggs måste mötesdeltagarna få rätt att diskutera dessa. Beroende på mötesordning kan möjligen den som är uppsatt på en talarlista efter streck i debatten inte heller få ställa direkta frågor eller komma med angrepp på en person som inte finns på talarlistan eftersom denne inte kan bemöta inlägget. Detta beror på om direkta repliker är tillåtna eller ej.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda