Studieplan

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Allmän studieplan)
Rad 4: Rad 4:
== Allmän studieplan ==
== Allmän studieplan ==
-
För varje [[ämne]] där forskarutbildning bedrivs ska en allmän studieplan upprättas. Tidigare har [[fakultetsnämnderna]] haft det uppdraget men på grund av ändringarna i [[Högskoleförordningen]] är det inte längre specificerat vilken organ på universiteten ska fastställa planerna. I den allmänna studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs.
+
För varje [[ämne]] där forskarutbildning bedrivs ska en allmän studieplan upprättas. Tidigare har [[fakultetsnämnd | fakultetsnämnderna]] haft det uppdraget men på grund av ändringarna i [[Högskoleförordningen]] är det inte längre specificerat vilken organ på universiteten ska fastställa planerna. I den allmänna studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs.
-
 
+
== Individuell studieplan ==
== Individuell studieplan ==

Versionen från 10 maj 2011 kl. 19.59

En studieplan är ett dokument som fastställer vissa riktlinjer och/eller krav på forskarutbildning. Det finns två sorts studieplaner, en allmän studieplan och den individuella studieplan. Både beskrivs i Högskoleförordningen.


Allmän studieplan

För varje ämne där forskarutbildning bedrivs ska en allmän studieplan upprättas. Tidigare har fakultetsnämnderna haft det uppdraget men på grund av ändringarna i Högskoleförordningen är det inte längre specificerat vilken organ på universiteten ska fastställa planerna. I den allmänna studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs.

Individuell studieplan

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det, såsom ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Innan en ändring görs ska doktorand och handledare ges möjlighet att yttra sig. Doktorand och handledare ska skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de förändringar som görs i den.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda