Terminsräkningsföreningen

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Terminsräkningsföreningen är ett samarbetsorganisation mellan kårerna och nationerna vid Lunds universitet. Terminsräkningsföreningen ansvarar för att skicka ut räkningar på kår- och nationsavgift, administrera betalningen av desamma, samt ansvarar för utskick av studentkort. Terminsräkningsföreningen är ett rent administrativt samarbete och står fritt från andra samarbeten som Studentlund.

Föreningen leds av en verkställande sekreterare administrativ (VSA) och en verkställande sekreterare ekonomi (VSE). Till VSA brukar ordföranden för Kuratorskollegiet väljas. Högsta beslutande organ är stämman som äger rum en gång per termin.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda