Uppsala universitet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Uppsala universitet är Nordens och Sveriges äldsta universitet, grundat 1477.
Uppsala universitet
Grundad 1477
Motto Gratie Veritas Naturae
Beläget i Uppsala, Visby
Antal HST 22 695 (2010)
Studentkår(er) US, FaS, Rindi, UTN, JF, UE
Hemsida http://www.uu.se
Ledning
Konsistorieordförande Gudmund Hernes
Rektor Eva Åkesson
Prorektor Anders Malmberg
Vicerektor Torsten Svensson
Vicerektor Stellen Sandler
Vicerektor Johan Tysk
Direktör Caroline Sjöberg

Innehåll

Historia

Kyrkans behov av präster gjorde att kyrkan såg till att ett svenskt universitet grundades i Uppsala. Den drivande kraften bakom grundadet var ärkebiskop Jakob Ulvsson (1430-talet - 1521). 27 februari 1477 ger påven Sixtus IV tillstånd att upprätta ett universitet i Uppsala och den 7 oktober samma år börjar undervisningen.

Organisation

Uppsala universitet är indelat i tre vetenskapsområdent, som totalt består av nio fakulteter. Fakulteter som i sin tur är indelade i institutioner och andra enheter. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har även inför en mellannivå, sektion, då antalet institutioner är så stort. Varje vetenskapsområde leds av en vicerektor som även ingår i universitetsledningen. Det finns även en områdesnämnd för varje vetenskapsområde.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet

Teologiska fakulteten

Teologen är en av de ursprungliga fakulteterna och var länge universitetets största fakultet. Idag är det den minsta fakulteten och består av en institution, teologiska institutionen.

Juridiska fakulteten

En annan av de ursprungliga fakulteterna som även den består av endast en institution, juridiska institutionen.

Historisk-filosofiska fakulteten

Språkvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Tidigare lärarhögskolan som blev en fakultet vid Uppsala universitetet på 70-talet. Tidigare låg fakulteten organisatoriskt utanför vetenskapsområdena, men hör numera till humanistiskt-samhällsvetenskapliga området.

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet

Medicinska fakulteten

En av ursprungliga fakulteterna, idag även en av de största fakulteterna vid Universitetet.

Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten har sin bakgrund som Farmaceutiska institutet men införlivades 1968 med Uppsala universitet.

Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är en av de större fakulteterna vid universitetet. Fakulteten är, som en följd av sin storlek, indelad i sex sektioner, Matematisk-datavetenskapliga, Fysiska, Tekniska, Kemiska, Biologiska och Geovetenskapliga sektionen. Då området består av endast en fakultet är även områdesnämnden och fakultetsnämnden samma organ.

Studentkårer

Det finns fyra studentkårer vid Uppsala universitet: Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren, Gotlands studentkår Rindi samt Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Dessutom finns 13 nationer. Se även Studentkårer vid Uppsala universitet.

Hedersmedlemmar

Uppsala universitets högsta utmärkelse är hedersmedlemskap. För närvarande har universitetet fyra hedersmedlemmar.


Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda