Utbildningsbidrag

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Utbildningsbidrag är en försörjning för doktorander antagna till forskarstudier. Tillämpning av utbildningsbidrag som försörjningsform regleras i Högskoleförordningen. Om man studerar deltid, lämnas lägst 50 % av bidraget. Bidraget får lämnas för högst tolv månader i taget och allra längst för fyra år och 10 månader (motsvarande fullt bidrag under två år och fem månader). Om det finns särskilda skäl kan bidraget förlängas. Särskilda skäl kan vara: ledighet p.g.a. sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret, för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer eller föräldraledighet. Efter högst 2 år och fem månader fullt bidrag ska doktoranden anställas med doktorandtjänst.

Bidraget är dock inte SGI- eller pensionsgrundande och betraktas vara en otryggare anställningsform än doktorandtjänst.

Doktorander vid statliga universitet och högskolor samt Handelshögskolan i Stockholm kan få utbildningsbidrag. Chalmers tekniska högskola tillämpar inte utbildningsbidrag. Både Linköpings universitet och Lunds universitet har beslutat att avveckla utbildningsbidrag som försörjningsform och istället erbjuda doktorandtjänst från första dagen.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda