Örebro studentkår

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Örebro studentkår är studentkåren för studerande vid Örebro universitet.
Örebro studentkår
Lärosäte Örebro universitet
Medlem i SFS, Ung Media
Hemsida http://www.orebrostudentkar.se/
Kårtidning Lösnummer
SFS
Medlem Ja
Gruppering KLÖS
Presidium
Ordförande Louise Hammar
Vice ordförande Johanna Hedin

Innehåll

Historia

Örebro studentkår bildades 1963, långt innan Högskolan i Örebro bildades. Under den tiden bedrevs dock teknisk magisterutbildning i Örebro som löd under Kungliga Tekniska Högskolan.[1]

Organisation

Örebro studentkårs högsta beslutande organ är kårfullmäktige, som består av 41 ledamöter och 53 suppleanter.[2] Ledamöterna utses genom kårval som hålls en gång per år, och platserna i fullmäktige är fördelade efter kårens nio sektioner. Varje sektion har minst en plats, därefter har sektionerna platser efter storlek och anslutningsgrad. Fullmäktige träffas förhållandevis sällan, en gång per termin. Fullmäktige beslutar om val av kårens presidium, verksamhetsplan och budget.

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen i Örebro studentkår består av presidiet och ordföranden för kårens sektioner. Det är kårstyrelsen som svarar för den dagliga verksamheten och samordning av sektionerna och kårens övriga organ.

Sektioner och ämnesutskott

Örebro studentkår är indelad i relativt autonoma sektioner efter utbildningsområde. Det finns totalt nio sektioner, varav en doktorandsektion. Sektionerna kan vidare inrätta ämnesutskott för bevakning av ett särskilt ämne. Sektionens högsta beslutande organ är sektionsmötet som är ett medlemsmöte. Sektionsmötet är direkt underordnat fullmäktige.

Referenser

  1. http://www.oru.se/Om-universitetet/Fakta-och-siffror/Historik/
  2. http://orebrostudentkar.se/karen/fum/fullmaktige-1213/
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda