Absolut majoritet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Absolut majoritet innebär att ett förslag behöver stöd från mer än hälften av samtliga potentiella röster vid en omröstning för att bifallas.

Exempel: Det skall avgöras ifall Grönskogs Studentkår skall ansöka om inträde i SFS. Vid votering visar det sig att av de 25 ledamöterna i Grönskogs fullmäktige säger 12 ledamöter "ja" och 1 säger "nej". Övriga 12 ledamöter har fått förhinder från att delta på mötet alternativt lägger ner sin röst. Detta innebär att Grönskogs Studentkår väljer att inte ansöka om inträde då deras stadgar kräver absolut majoritet men färre än hälften av de 25 fullmäktigeledamöterna aktivt säger "ja".

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda