Acklamation

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Acklamation, från latinska acclamatio[1] som betyder bifallsrop, innebär att beslut fattas genom jarop. Mötesordföranden ställer de förslag som finns mot varandra och tillkännager därefter resultatet från omröstningen. Normalt kan mötesdeltagarna begära votering om de ej instämmer med mötesordförandes syn på omröstningsresultatet.

En klar fördel med att ta beslut genom acklamation är att det går mycket fort. Nackdelar med acklamation är att röststyrka kan påverka resultatet, samt att omröstningen är öppen. Om ingen har röstat mot, kan det anses att förslaget bifallits genom konsensus. Om man vill visa att man röstade mot kan man begära reservation eller protokollsanteckning för att visa att man röstade mot förslaget.

Exempel

Mötesordförande: Då undrar jag om det är mötets mening att bifalla yrkande X?
Alla: Ja!
Mötesordförande: Avslå detsamma?
Tyst
Mötesordförande: Finner bifall.

Referenser

  1. http://home.student.uu.se/jowi4905/cavallin/cavallin-b.html
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda