Akademiska föreningen

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Akademiska föreningen (AF) i Lund är en förening för studenter vid Lunds universitet. AF bildades på nyåret 1830 av en krets av yngre universitetslärare. Drivande kraft bland dessa var professorn i botanik och praktisk ekonomi Carl Adolph Agardh. Akademiska föreningen är en av huvudpelarna i Lunds studentliv och har studentnationerna och kårerna som huvudmän. Medlemskap i kår- och nationssamarbetet Studentlund ger automatiskt medlemskap i Akademiska föreningen.

Föreningens syfte är enligt dess stadgar att "utveckla och förädla det akademiska livet" genom att samla studenter och lärare av alla fakulteter och nationer inom en organisation. Detta uttrycks också i föreningens valspråk "coniuncta valent", vilket ungefär kan översättas med "det enade är starkt".

Den dåvarande universitetskanslern (1830) kronprins Oscar (senare Oscar I) skänkte 2000 riksdaler till Akademiska Föreningen och bidrog på så sätt aktivt till att föreningen kunde bildas. Därför är Oscars namnsdag den 1 december AF:s årsdag (även om man numera firar årsdagen på närmast liggande lördag).

AF bedriver huvuddelen av sin kulturella verksamhet genom de 12 utskotten. Man är också huvudman för Stiftelsen AF Bostäder som förvaltar 5800 studentbostäder i Lund.

Externa länkar

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda